แพ็คเกจเสริม

** เงื่อนไข การใช้บริการ

* โปรเสริม ซิมเพื่อชีวิต ตัดรอบเวลา 24.00 น. ของวันสิ้นสุดโปรโมชั่น (ยกเว้นโปรเสริมแบบ 24 ชั่วโมง)

* โปรเสริม ซิมเพื่อชีวิต แบบ 3 วัน,7 วัน และ 30 วัน เมื่อใช้บริการครบตามวันที่กำหนด ระบบจะต่ออายุอัตโนมัติให้ทันที หากมีเงินคงเหลือเพียงพอ หรือเติมเงินเข้าซิม มูลค่าเพียงพอกับการสมัครโปร ภายใน 1 วัน

* โปรเสริม ซิมเพื่อชีวิต แบบ 24 ชั่วโมง รวมถึงแบบ 3 วัน,7 วัน และ 30 วัน ที่ไม่ได้รับการต่ออายุโปรโมชั่นอัตโนมัติ ระบบจะตัดเข้าสู่การคิดค่าบริการตามจริง

* กรณีผู้ใช้บริการใช้เครื่องมือถือที่แอปพลิเคชั่นอื่นๆมีการเปิด Auto Update หรือ Run Background Application ของเครื่อง โทรศัพท์มือถือโดยเชื่อมต่อผ่านอินเตอร์เน็ต จะถูกคิดค่าบริการอินเตอร์เน็ตตามจริงในอัตราปกติของโปรโมชั่นหลัก

* ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการรวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์

* อัตราค่าบริการ เฉพาะใช้งานภายในประเทศเท่านั้น

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า